Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO får ny generalsekreterare

nygsIdag, den 4:e januari 2021 lämnar Kent Ahlqvist över rollen som Frivilliga Radioorganisationens generalsekreterare till Fredrik Färnqvist.

Fredrik har varit medlem i FRO i 11 år och arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten samt några år på Försvarets Materielverk. Nu lämnar han tjänsten som sektionschef på TVK Ledsyst (Teknik- och vidmakthållandekontor för Ledningssystem) för att leda FRO.

Med en bakgrund inom radarsystem samt radio-, radiolänk- och satellitdriftledning har han en stark koppling till frekvensnära teknikområden. Utöver detta finns ett stort intresse för metod, IT-säkerhet och signalskyddssystem.

Nu fortsätter det viktiga arbetet med att förvalta föreningens basverksamhet samt utveckla det militära och civila uppdragen i samband med totalförsvarets återtagande.

Kent fortsätter att jobba med centrala frågor inom FRO och att stödja Fredrik fram till och med sommaren.  

Kurser 2021 för personal till civila förstärkningsresurser

sbled19k2FRO har som frivillig försvarsorganisation i uppdrag att förse det civila totalförsvaret med förstärkningsresurser för ledningsstöd och samband. Vi ser ett kommande stort behov av välutbildade sambandsoperatörer, sambandsledare och andra specialister. Kurserna genomförs på uppdrag från MSB. 

Förbunden rekryterar personal till färdiga sambandsenhet för placering vid någon myndighet eller kommun. Hör med ditt förbund om vilka behov och möjligheter som finns.

Du som är medlem och vill göra skillnad kan se om du själv  passar in eller om du kanske kan bidra med någon som kan vara lämplig att ta med i FRO. Tillsammans kan vi nå våra mål!

Kurserna finns presenterade i Utbildningskatalogen. 

Under året erbjuds grundkurser för Sambandsoperatörer, Sambandsledare samt Sakkunnig Ledningsstöd och Samband. Dessutom finns en kompletteringskurs för kortvågsoperatörer och en generell repetitionskurs. 

Planera ditt deltagande redan nu!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök